Halv skatt før jul. Hvorfor og hvordan?

Mange arbeidstakere ser frem til ekstra stor lønnsutbetaling før juleshoppingen.

Hvorfor har vi denne ordningen? Hvordan praktiserer du det?

Jon Olaf

Artikkel av:

Artikkelen er skrevet: 16. november 2021

Våre lønnskonsulenter er opptatt av at våre kunder alltid skal ha oversikt over feriesaldoen til arbeidstakerne. Dette er viktig fordi våre kunder skal kunne oppfylle bestemmelsene i ferieloven. Du skal føle deg trygg på at du alltid er innenfor regelverket.

Hvorfor halv skatt før jul?

Grunnen er at man skattes av 10,5 måneder i året.

Det vil si at man ikke skatter i måneden feriepenger utbetales og man er fritatt for skatt to uker eller for en halv måned før jul.

  Hvordan håndterer du halv skatt før jul?

  Det er forskjellige regler i forhold til lønnstypen til den ansatte. Er det måneds-, 14-dagers-, eller timeslønn?

  Månedslønn

  Månedslønn kan du velge om du vil beregne halv skatt i lønn enten for november eller desember.

  14 dagers lønn

  14 dagers lønn kan du velge siste avlønning i november eller første i desember uten forskuddstrekk.

  Timelønn

  Dersom du har arbeidstakere som har time-, dag- eller ukelønn skal lønn for to uker i siste halvdel av november eller siste uke i november og første uke i desember være fritatt for forskuddstrekk.

  Utbetales denne lønna en gang i måneden, er praksisen også i disse tilfeller at det gjennomføres halvt skattetrekk på hele utbetalingen.

  Hva med naturalytelser?

  Det er redusert forskuddstrekk på løpende skattepliktige naturalytelser som for eksempek firmabil, ek-tjenester og forsikringsordninger også.

  Har du utenlandske arbeidstagere?

  For utenlandske arbeidstakere som har kildeskattekort er det ikke trekkfritak i lønnsutbetalinger før jul.

  Ansatte som ønsker ordinert skattetrekk

  Når ansatte ønsker at det skal trekkes ordinært forskuddstrekk, og kravet om det kommer i god tid før trekket foretas, plikter du som arbeidsgiver å trekke det høyere beløpet enn det som følger av skattekortet. Husk å gi beskjed videre til din lønnskonsulent sammen med lønnsgrunnlaget for den aktuelle måneden.

  Vil du ha mer informasjon?

  Kontor

  Danholmen 25 B, 3128 Nøtterøy
  Karl Johans gate 25, 0159 Oslo

  Se på kart →

  v

  Kontakt

  Tjenester

  • Regnskap →
  • Lønnstjenester →
  • Regnskapssytemer →

  Følg oss gjerne på sosiale medier