Plikter for leder og styremedlem i nedgangstider

Plikter for leder og styremedlem i nedgangstider

Plikter for leder og styremedlem i nedgangstider Covid -19 pandemien har vist at den økonomuiske situasjonen i din bedrift kan endre seg i løpet av timer. Det er da viktig at du klarer å omstille deg raskt.  Artikkelforftatter:  Lars Pettersen, Daglig leder Artikkelen...