Har du kontroll på varelageret?

Har du kontroll på varelageret?

Har du kontroll på varelageret? Varelageret må telles jevnlig og minst en gang ved årets slutt. Det er både lovpålagt og vesentlig for å få kontroll på resultatet i din bedrift. Artikkel av: Maja Bye Børvik Artikkelen er skrevet: 28. juni 2021  Alle varer som er kjøpt...
Hvitvasking- med vilje eller ufrivillig?

Hvitvasking- med vilje eller ufrivillig?

Hvitvasking- med vilje eller ufrivillig? Hvitvasking er et globalt samfunnsproblem som vi prøver å minimere og komme til livs. Vi er, som regnskapsfører, forpliktet til å rapportere all adferd vi oppfatter som mistenkelig til Økokrim, men føler også et ansvar for å...
Hvitvasking- med vilje eller ufrivillig?

Ditt ansvar som styremedlem

Ditt ansvar som styremedlem Mange bedrifter i Norge kan få bedre resultater gjennom bedre styrearbeid. Noen styremedlemmer kjenner ikke sine plikter.Har du et styre som bidrar til å utvikle bedriften? Artikkelforfatter: Lars Pettersen, Daglig leder Artikkelen er...
Hvitvasking- med vilje eller ufrivillig?

Feriepenger– hvor mye må du utbetale?

Feriepenger– hvor mye må du utbetale? Reglene rundt utbetaling av feriepenger reguleres av ferieloven og skal sikre at arbeidstakere årlig får ferietid og feriepenger. Alle arbeidstakere har rett på ferietid, men kun arbeidstakere som har vært i jobb året før har rett...
Arbeidstid og helligdager i Mai

Arbeidstid og helligdager i Mai

Arbeidstid og helligdager i Mai Det er få ting som skaper dårligere arbeidsmiljø enn uenigheter om lønn og arbeidstid. Vi opplever at en del av våre kunder er usikre om hvilke regler som gjelder for lønn og arbeid i knyttet til helligdager utover normale søndager....