Har du kontroll på varelageret?

Har du kontroll på varelageret?

Har du kontroll på varelageret? Varelageret må telles jevnlig og minst en gang ved årets slutt. Det er både lovpålagt og vesentlig for å få kontroll på resultatet i din bedrift. Artikkel av: Maja Bye Børvik Artikkelen er skrevet: 28. juni 2021 Alle varer som er kjøpt...
Hvitvasking- med vilje eller ufrivillig?

Hvitvasking- med vilje eller ufrivillig?

Hvitvasking- med vilje eller ufrivillig? Hvitvasking er et globalt samfunnsproblem som vi prøver å minimere og komme til livs. Vi er, som regnskapsfører, forpliktet til å rapportere all adferd vi oppfatter som mistenkelig til Økokrim, men føler også et ansvar for å...
Ditt ansvar som styremedlem

Ditt ansvar som styremedlem

Ditt ansvar som styremedlem Mange bedrifter i Norge kan få bedre resultater gjennom bedre styrearbeid. Noen styremedlemmer kjenner ikke sine plikter.Har du et styre som bidrar til å utvikle bedriften? Artikkelforfatter: Lars Pettersen, Daglig leder Artikkelen er...