Ditt ansvar som styremedlem

Mange bedrifter i Norge kan få bedre resultater gjennom bedre styrearbeid. Noen styremedlemmer kjenner ikke sine plikter.
Har du et styre som bidrar til å utvikle bedriften?

Jon Olaf

Artikkelforfatter:

Lars Pettersen, Daglig leder

Artikkelen er skrevet: 28. juni 2021

Min erfaring, etter flere år med oppfølging av et hundretalls selskaper, er at styret i mange norske aksjeselskaper har utfordringer med å følge opp sine plikter og ansvarsområder.

Konsekvensene av dårlig styrearbeid

Konsekvensene av manglende oppfølging av ansvar og plikter er mange, men kan grovt deles i to:

 1. Erstatningsansvar og i verste fall straffeforfølgelse for styremedlemmene
 2. Selskapet går glipp av potensialene for verdiskapning som følger med et aktivt styre

  Styrets ansvar og plikter

  Styret skal blant annet:

  • Behandle årsregnskap og ev. årsberetning
  • Påse at selskapets egenkapital og likviditet er forsvarlig for videre drift, både generelt og ved utdeling av utbytte
  • Ansette, fastsette godtgjørelse og føre tilsyn med daglig leder
  • Forvalte selskapet

  Kilde: Sticos

  De tre første punktene er ganske enkelt å få kontroll på og etterleve, men å “forvalte selskapet” krever en forklaring.

  Med å «Forvalte selskapet» menes at det er styrets ansvar at selskapet når sine mål fastsatt i bedriftens vedtekter og/eller av generalforsamlingen.

  Økonomisk gevinst er ofte et hovedmål for mange selskaper. Det er styret som skal forvalte selskapet på en slik måte at dette målet blir ivaretatt.

  Kravet til å forvalte selskapet økonomiske mål kan brytes ned i følgende fire oppgaver:

  1. Sørge for en forsvarlig organisering
  2. Fastsette budsjetter og planer (i nødvendig utstrekning)
  3. Holde seg orientert om selskapets resultat og økonomiske stilling, minimum hver 4. måned
  4. Påse at selskapet, regnskapet og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll (altså risikostyring og internkontroll).

  Tre gode råd til ditt styre

  1. Lag en årsplan for styret. Sett samtidig dato for alle styremøtene og hvilke faste punkter som skal behandles på hvert møte.
   Planen bør inneholde minst:
   • Strategi
   • Budsjett
   • Risikostyring og internkontroll, HMS
   • Behandling av årsregnskap og ev. årsberetning
   • Rapportering fra daglig leder (blant annet resultatutvikling og økonomisk stilling). Dette kan med fordel være et fast punkt på agendaen på alle styremøter.
  2. Sørg alltid for protokoller. Det er ikke alltid krav om fysiske styremøter men sørg for styreprotokoller som dokumenterer hva styret faktiske har behandlet. Er det ikke skrevet ned/dokumentert, så er det heller ikke gjort.Dette gjelder alle styrer og aksjeselskaper – også de selskapene hvor eier, styre og daglig leder er en og samme person.
  3. Få styremedlemmer som bidrar aktivt og kan hjelpe bedriften din videre.

  Vil du vite mer som godt styrearbeid?

  Kontor

  Danholmen 25 B, 3128 Nøtterøy
  Karl Johans gate 25, 0159 Oslo

  Se på kart →

  v

  Kontakt

  Tjenester

  • Regnskap →
  • Lønnstjenester →
  • Regnskapssytemer →

  Følg oss gjerne på sosiale medier