Enkelt årsoppgjør

Årsoppgjøret er for mange en krevende og dyr prosess. Vår erfaring viser at du kan gjøre enkle grep for å forenkle denne prosessen

Jon Olaf

Artikkel av:

Lars Pettersen
Siviløkonom og daglig leder

Artikkelen er skrevet: 16. november 2021

God planlegging og et godt forarbeid er det viktigste du kan gjøre for å redusere arbeidsmengden og gjøre arbeidet lettere.  

Hva er et årsoppgjør?

Årsoppgjøret er prosessen der vi ferdigstiller årsregnskapet. Årsregnskapet viser hvordan bedriftens midler har blitt brukt i løpet av året. I tillegg skal det gjøre opp status på bedriftens økonomi.

Hvorfor årsoppgjør?

Alle virksomheter i Norge skal rapportere inn opplysninger om driften og gjeldende regnskapstall til myndighetene. Dette gjøres i årsregnskapet, som består av årsberetningen og noter.

Hensikten med årsoppgjøret er å ferdigstille det foregående året. Dette danner grunnlaget for lovpålagt rapportering til myndigheter i form av årsregnskapet.

Veien til et godt utarbeidet budsjett

Godt forarbeid

Det er ofte mange involvert i arbeidet med årsoppgjøret, noe som krever god kommunikasjon og forståelse fra alle parter. Vi tror at vi får en effektiv prosess dersom alle vet hva som skal utføres, hvorfor det utføres og hvordan det utføres.

Det bør derfor kartlegges følgende;

 • Hva skal gjøres?
 • Hvem skal utføre oppgavene?
 • Når skal årsregnskapet være klart?
 • Hvem skal det rapporteres til?
 • Hvilke opplysninger må innhentes fra andre?
  • Ansatte
  • Kunder
  • Leverandører
  • Banken din ol.

Svarene på dette er forskjellig fra bedrift til bedrift, så her anbefaler vi at du tar en prat med din regnskapsfører om hvordan dette skal utføres hos deg.

Avstemminger

Vi er klar over at mange synes at årsoppgjøret krever mye tid og ressurser, og i mange tilfeller er det en kostbar prosess.

For å lette på dette oppfordrer vi alle å være à jour med avstemminger fortløpende gjennom hele året.

Krav til årsregnskapet

Dersom du er regnskapspliktig, er du også pliktig til å utarbeide et årsregnskap. Myndighetene stiller i Bokføringsloven, følgende krav til årsregnskapet:

 • Det skal inneholde resultatregnskap
 • Balansen per 31.12(Utgående balanse, UB) for gjeldende år og balansen pr 31.12 året før (Inngående balanse, IB)
 • Kontantstrømoppstilling
 • Noteopplysninger

Frist for innlevering av årsregnskapet?

Fristen for å sende inne årsregnskapet er den 31. juli hvert år.

Kilde: https://www.brreg.no/bedrift/innsending-av-arsregnskap/

Forsinkelsesgebyr

Dersom du ikke leverer inn årsregnskapet innen 31. juli kan du bli ilagt forsinkelsesgebyr. Reglene for dette er som følger:

Forsinkelsesgebyret løper i maksimalt 26 uker og utgjør da 62 348 kroner.
Rettsgebyret, som for tiden er på 1 199 kroner, avgjør hvor stort forsinkelsesgebyret blir.

Beregningen av forsinkelsesgebyret

 • Ett rettsgebyr per uke, de første 8 ukene.
 • To rettsgebyr per uke, de neste 10 ukene.
 • Tre rettsgebyr per uke, de siste 8 ukene.

Kilde: https://www.brreg.no/innsending-av-arsregnskap/forsinkelsesgebyr/gebyrsatsene/

Vil du ha mer informasjon?