Halv skatt før jul. Hvorfor og hvordan?

Mange arbeidstakere ser frem til ekstra stor lønnsutbetaling før juleshoppingen.

Hvorfor har vi denne ordningen? Hvordan praktiserer du det?

Jon Olaf

Artikkel av:

Artikkelen er skrevet: 16. november 2021

Våre lønnskonsulenter er opptatt av at våre kunder alltid skal ha oversikt over feriesaldoen til arbeidstakerne. Dette er viktig fordi våre kunder skal kunne oppfylle bestemmelsene i ferieloven. Du skal føle deg trygg på at du alltid er innenfor regelverket.

Hvorfor halv skatt før jul?

Grunnen er at man skattes av 10,5 måneder i året.

Det vil si at man ikke skatter i måneden feriepenger utbetales og man er fritatt for skatt to uker eller for en halv måned før jul.

  Hvordan håndterer du halv skatt før jul?

  Det er forskjellige regler i forhold til lønnstypen til den ansatte. Er det måneds-, 14-dagers-, eller timeslønn?

  Månedslønn

  Månedslønn kan du velge om du vil beregne halv skatt i lønn enten for november eller desember.

  14 dagers lønn

  14 dagers lønn kan du velge siste avlønning i november eller første i desember uten forskuddstrekk.

  Timelønn

  Dersom du har arbeidstakere som har time-, dag- eller ukelønn skal lønn for to uker i siste halvdel av november eller siste uke i november og første uke i desember være fritatt for forskuddstrekk.

  Utbetales denne lønna en gang i måneden, er praksisen også i disse tilfeller at det gjennomføres halvt skattetrekk på hele utbetalingen.

  Hva med naturalytelser?

  Det er redusert forskuddstrekk på løpende skattepliktige naturalytelser som for eksempek firmabil, ek-tjenester og forsikringsordninger også.

  Har du utenlandske arbeidstagere?

  For utenlandske arbeidstakere som har kildeskattekort er det ikke trekkfritak i lønnsutbetalinger før jul.

  Ansatte som ønsker ordinert skattetrekk

  Når ansatte ønsker at det skal trekkes ordinært forskuddstrekk, og kravet om det kommer i god tid før trekket foretas, plikter du som arbeidsgiver å trekke det høyere beløpet enn det som følger av skattekortet. Husk å gi beskjed videre til din lønnskonsulent sammen med lønnsgrunnlaget for den aktuelle måneden.

  Vil du ha mer informasjon?