Overføring av ferie

Noen tar ut all ferie hvert år, mens andre kan ha feriedager til gode.  Heldigvis er det klare regler for overføring av ferie til neste år.

Jon Olaf

Artikkel av:

Artikkelen er skrevet: 16. november 2021

Våre lønnskonsulenter er opptatt av at våre kunder alltid skal ha oversikt over feriesaldoen til arbeidstakerne. Dette er viktig fordi våre kunder skal kunne oppfylle bestemmelsene i ferieloven. Du skal føle deg trygg på at du alltid er innenfor regelverket.

Hva sier loven?

Ferieloven regulerer hvorvidt man kan overføre ferie til neste ferieår eller ikke.

Arbeidsgiver og arbeidstaker kan avtale overføring av to (2) uker ferie.

 • Har man fem dagers arbeidsuke tilsvarer dette 10 virkedager
 • Har man seks dagers arbeidsuke tilsvarer dette 12 virkedager

Ansatte over 60 år som har en ekstra ferieuke kan avtale overføring etter samme regler. De har med andre ord ingen utvidet adgang til å overføre feriedager.

  Avtale om overføring av ferie

  Det bør inngås en avtale om overføring av ferie fra et år til et annet. Da har man det formelle i orden. Vi mener at dette først og fremst er viktig for at arbeidstaker og arbeidsgiver ikke skal være tvil om antall feriedager arbeidstaker har tilgjengelig.

  Det er viktig å merke seg at arbeidstager ikke mister sine feriedager om en slik avtale ikke er inngått, men automatisk skal få overført ferien, som ikke er tatt ut, til neste ferieår.

  Hva med overskudd av ferie etter sykdom eller foreldrepermisjon?

  Ferie som ikke tas ut som følge av sykdom eller foreldrepermisjon skal automatisk overføres til neste ferieår.

  Frem til 2014 kunne arbeidsgiver betale ut feriedager som ikke ble brukt på grunn av sykdom eller foreldrepermisjon. Det innebar at arbeidstaker fikk utbetalt lønn for disse dagene og at feriedagene ble strøket. Endringer i ferieloven i 2014 fjernet altså denne muligheten

  Hva skjer om ferien ikke tas ut?

  Den ansatte mister ikke ferien sin om man står igjen med flere feriedager enn det som loven sier at man kan overføre.

  Konsekvensen er et brudd på ferieloven. Ved et brudd på ferieloven kan arbeidstaker kreve erstatning, men dette har vi ikke sett blitt praktisert hos noen av våre kunder.

  Vi ser at de mest alvorlige konsekvensene for bedrifter der ansatte opparbeider seg en stor feriesaldo er gjennomføringen av ferien. Når denne ferien skal tas ut kan det by på praktiske problemer knyttet til produksjonen, enten ved at man ikke får produsert det man skal eller at man må leie inn arbeidskraft for å holde produksjonsnivået oppe.

  Vil du ha mer informasjon?