Gaver til ansatte

Når du gir gaver til dine ansatte, er det viktig å vite om skattereglene som gjelder slik at du ikke påfører dine ansatte eller bedriften din unødige skatter og avgifter

Jon Olaf

Artikkel av:

Artikkelen er skrevet: 30. november 2021

01. januar 2021 kom det nye regler og grenser for gaver til dine ansatte.  Vi hjelper våre kunder å ha kontroll på dette, men du bør allikevel ha oversikt over hvilke regler som gjelder. 

Ikke skatt på gaver med verdi inntil kr. 5000

Den årlige beløpsgrensen for skattefrie gaver som gis uten spesiell anledning økt til kr. 5 000 per ansatt.

Det gamle kravet om at det måtte være en generell ordning i bedriften din ble opphevet da de nye reglene trådte i kraft. 01. januar 2021.

Et viktig vilkår er at gaven må bestå av annet enn pengebeløp for at skattefritaket skal gjelde. Merk deg at gavekort som ikke kan veksles inn i penger er godtatt.

  Hvem gjelder skattefritaket for?

  Skattefritaket gjelder for ansatte og styremedlemmer, inkludert hvor den ansatte/styremedlemmet er aksjonær og selv om det ikke er andre ansatte i selskapet.

  Mulig å gi naturalytelser som skattefrie gaver til dine ansatte

  Det er mulig å for deg å gi naturalytelser skattefritt til dine ansatte innenfor grensen på kr. 5000. 

  Som arbeidsgiver kan du fritt velge hvilke naturalytelser som skal gis kan gis innenfor kr. 5 000-grensen, f.eks. elektronisk kommunikasjon, fri bil og gavekort som ikke kan løses i kontanter.

  Når det skattepliktige beløpet beregnes etter sjablong er det sjablongbeløpet som legges til grunn ved beregning av verdien av den skattefrie gaven.

  Du bør merke deg at dersom du gir naturalytelser innenfor disse kr. 5000 til dine ansatte så er dette ikke rapporteringspliktig. Dette betyr at du ikke blir belastet arbeidsgiveravgift på beløpet for naturalytelsen. 

  Et eksempel er dersom du innenfor disse kr. 5000 gir kr. 1000 i som naturalytelse til en ansatt vil du spare kr 141 (14,1 %) i arbeidsgiveravgift, samt at den ansatte slipper skatt på beløpet. 

  Gaver og ytelser fra leverandører og andre foretningsforbindelser

  Det er mulig å benytte denne regelen for naturalytelser som mottas i arbeidsforhold fra tredjeparter som f.eks. bonuspoeng, rabatter eller gaver. I slike tilfeller vil beløpsgrensen gjelde samlet for gaver fra arbeidsgiver og tredjepart. Dette vil kreve litt administrasjon for å ha kontroll på dette.

  Merk deg at beløpsgrensene gjelder samlet for gaver den ansatte får fra arbeidsgiver, konsernselskaper og tredjeparter.

  Dine plikter som arbeidsgiver

  Din plikt som arbeidsgiver er å sørge for å få informasjon om gaver som arbeidstakere mottar i arbeidsforholdet fra tredjeparter, samt ha oversikt over gaver mottatt fra arbeidsgiver i løpet av året.

  Når samlet verdi av disse gavene ikke overstiger grensen på kr. 5 000 per ansatt per år trenger ikke arbeidsgiver rapportere slike ytelser.

  Dersom beløpsgrensene overstiges, skal overstigende beløp rapporteres som skattepliktig inntekt og du blir belastet arbeidsgiveravgift på det overstigende beløpet.

  Hva kan du gi av skattefrie gaver til dine ansatte

  Følgende gaver vil ikke utløse plikt til lønnsinnberetning, og kan fradragsføres:

  • Gaver med verdi opptil kr. 5000 inkl. mva
  • Tjenestetid i minst 20 år og deretter hvert tiende år. Inntil 8000 kroner inkl. mva
  • Bedriften har bestått i 25 år eller antall år delelig med 25: Inntil 4000 kroner inkl. mva
  • Arbeidstaker gifter seg: Inntil 4000 kroner inkl. mva
  • Arbeidstaker fyller 50 år og deretter hvert tiende år: Inntil 4000 kroner inkl. mva
  • Arbeidstaker slutter etter minimum ti år i bedriften eller går av med pensjon: Inntil 4000 kroner inkl. mva
  • Oppmerksomhetsgaver som vin, blomster eller konfekt: Beløpsgrense inkl. mva er bagatellmessig

  Eksempelvis betyr dette dersom du har en ansatt som gifter seg kan du dette året gi denne ansatte gaver skattefritt for kr. 9000 ink. mva. (kr. 5000 for gave uten en spesiell anledning + kr. 4000 i bryllupsgave)

  Vil du ha mer informasjon?