Arbeidstid og helligdager i mai
Det er få ting som skaper dårligere arbeidsmiljø enn uenigheter om lønn og arbeidstid. Vi opplever at en del av våre kunder er usikre om hvilke regler som gjelder for lønn og arbeid i knyttet til helligdager utover normale søndager.
Jon Olaf

Artikkel av:

Frank Lindsøe

Artikkelen ble lansert første gang i mars 2018- Revidert for 2022

Som rådgiver innen lønn og HR ønsker vi å hjelpe deg slik at du kan håndtere dette korrekt og slippe diskusjoner rundt dette. Derfor har våre lønningskonsulenter samlet informasjonen og presentert dette her

Arbeidstidsreglene for helligdagene i mai

I år er faller mange av helligdagene i helger og dermed faller problemstillinger knyttet til disse dagene bort naturlig.

Arbeidstid i forbindelse med 1. mai

30. april
Reglene sier arbeidsfri fra kl. 18.00, men i mange bedrifter praktiseres det at man slutter tidligere, f.eks. kl. 15 eller kl. 12.

1. mai
Arbeid er ikke tillatt med mindre arbeidets art gjør det nødvendig

Regelen for 1. mai er at arbeidsgiver skal betale full lønn dersom bedriften er stengt så lenge dagen ikke faller på søndager eller andre helgedager.

Forutsetning:

· Arbeidstaker er tilsatt før 1. mai og arbeidet er av minst 30 dagers varighet.
· Arbeidstaker skulle vært på arbeid 1. mai dersom det ikke hadde vært høytidsdag.

Arbeidstid i forbindelse med 17. mai

16. mai
Reglene sier arbeidsfri fra kl. 18.00, men i mange bedrifter praktiseres det at man slutter tidligere, f.eks. kl. 15 eller kl. 12.

17. mai
Regelen for 17. Mai er at arbeidsgiver skal betale full lønn dersom bedriften er stengt så lenge dagen ikke faller på søndager eller andre helgedager.

Forutsetning:

· Arbeidstaker er tilsatt før 17. mai og arbeidet er av minst 30 dagers varighet.
· Arbeidstaker skulle vært på arbeid 17. mai dersom det ikke hadde vært høytidsdag.

Arbeidstid Kristi Himmelfartsdag

Dagen før Kristi Himmelfartsdag
Reglene sier arbeidsfri fra kl. 18.00, men i mange bedrifter praktiseres det at man slutter tidligere, f.eks. kl. 15 eller kl. 12.

Kristi Himmelfartsdag
Arbeid er ikke tillatt med mindre arbeidets art gjør det nødvendig

Regler for lønn for arbeid på Kristi Himmelfartsdag
Ansatte som har fast månedslønn har krav på betalt for helligdagene. Dette fordi den karakteriseres som bevegelige helligdager.

Dersom man har betalt per time får man betalt arbeidstiden man utfører og dersom man da ikke jobber disse dagene har man ikke krav på lønn for disse dagen.

Arbeidstid i pinsen

Pinseaften
Pinseaften er ikke en helligdag, men ifølge arbeidsmiljøloven skal det være arbeidsfri fra kl. 15.00.

1. Pinsedag
Arbeid er ikke tillatt med mindre arbeidets art gjør det nødvendig

2. Pinsedag
Arbeid er ikke tillatt med mindre arbeidets art gjør det nødvendig

Regler for lønn i Pinsen
Ansatte som har fast månedslønn har krav på betalt for helligdagene i pinsen. Dette fordi de karakterisert som bevegelige helligdager.

Dersom man har betalt per time får man betalt arbeidstiden man utfører og dersom man da ikke jobber disse dagene har man ikke krav på lønn for disse dagen.

Vil du ha mer informasjon?

Kontor

Danholmen 25 B, 3128 Nøtterøy
Karl Johans gate 25, 0159 Oslo

Se på kart →

v

Kontakt

Tjenester

  • Regnskap →
  • Lønnstjenester →
  • Regnskapssytemer →

Følg oss gjerne på sosiale medier