Lønn for helligdager

Vårens helligdager nærmer seg. Vet du som arbeidsgiver hva dine ansatte har krav på?

Jon Olaf

Artikkel av:

Liv Holbæk
Lønn og – HR Rådgiver

Våre lønnskonsulenter er opptatt av å sørge for riktig lønn til riktig tid for deg og dine ansatte. Det er viktig for oss at våre kunder skal føle seg trygge på at man alltid er innenfor lovverket.

Påskens helligdager

Lønn i påskens helligdager styres som oftest etter reglene satt i ansettelsesavtale eller bedriftens tariffavtale. Helt generelt er ikke arbeid på søndag og helgedager tillatt, med mindre det anses som nødvendig i forhold til bedriftens produksjon – og driftshensyn og eventuelt samfunnsmessige behov.

Når den ansatte faktisk arbeider på slike bevegelige helligdager som påskedagene har man rett til kompensasjon for sin arbeidstid. Her er det viktig å skille mellom ansatte som er månedslønnede og timelønnede.

Ansatt som har timebasert lønn får kun lønn dersom vedkommende arbeider på en slik helligdag. Vurderingen om den ansatte også skal kompenseres med et lønnstillegg kommer fra reguleringer igjennom avtale. Ansatt har nødvendigvis ikke et lovregulert krav om lønnstillegg dersom dette ikke følger av tariff eller annen individuell avtale.

Månedslønnede har som hovedregel rett til å få sin fastlønn selv om man arbeider mindre antall dager i måneden på grunn av helligdager fordi det er gjort en avtale om fast lønn hver måned.

Helligdagene 1. og 17. mai

Det norske lovverket spesifiserer at alle arbeidstakere har krav på lønn for helligdagene 1 og 17 mai når arbeidsforholdet har vært sammenhengende i 30 dager eller mer. Kravet til lønn gjelder selv om bedriften holder stengt.

For arbeidstakere som har fast månedslønn vil de ha krav på normal lønn dersom 1 eller 17 mai faller på en dag som vedkommende egentlig skulle vært på arbeid.

Det samme gjelder for timelønnede som i avtale har en turnus som tilsier at de skulle hatt jobbet denne dagen, men bedriften ønsker å holde stengt. Har bedriften stengt og ansatt skulle ha jobbet den dagen skal den ansatte kompenseres med lønn. Lønn beregnes som en normal virkedag for den ansatte. Jobber den timelønnede på en av disse dagene vil arbeidstakeren ha krav på kompensasjon for sine arbeidede timer. I tillegg vil det også være krav til lønnstillegg med søndagssatser etter gjeldende avtale eller tariff. Har man ikke en slik avtale skal det utbetales et tillegg på minst 50%.

Vil du ha mer informasjon?