Lønn for helligdager

Lønn for helligdager

Lønn for helligdager Vårens helligdager nærmer seg. Vet du som arbeidsgiver hva dine ansatte har krav på? Artikkel av: Liv HolbækLønn og – HR Rådgiver Våre lønnskonsulenter er opptatt av å sørge for riktig lønn til riktig tid for deg og dine ansatte. Det er...
Lønn for helligdager

Arbeidstid og helligdager i mai

Arbeidstid og helligdager i mai Det er få ting som skaper dårligere arbeidsmiljø enn uenigheter om lønn og arbeidstid. Vi opplever at en del av våre kunder er usikre om hvilke regler som gjelder for lønn og arbeid i knyttet til helligdager utover normale søndager....