Hvorfor Semine?

Hvorfor Semine?

Hvorfor Semine? SEMINE er regnskapsroboten som gir deg kontroll på regnskapet ditt samtidig som den gjør regnskapsarbeidet lettere og raskere.  Artikkel av: Jon-Olaf Sanne Artikkelen er skrevet: 29. september 2021 Alle som jobber med regnskap vet at regnskapsføring...
Hvorfor Semine?

Kunstig intelligens i regnskapet

Kunstig intelligens i regnskapet Kan du få en enklere hverdag og samtidig få bedre kontroll på økonomien ved bruk av kunstig intelligens? Artikkel av: Jon-Olaf Sanne Artikkelen er skrevet: 29. september 2021 Alle som jobber med regnskap vet at regnskapsføring handler...
Hvorfor Semine?

Har du kontroll på varelageret?

Har du kontroll på varelageret? Varelageret må telles jevnlig og minst en gang ved årets slutt. Det er både lovpålagt og vesentlig for å få kontroll på resultatet i din bedrift. Artikkel av: Maja Bye Børvik Artikkelen er skrevet: 28. juni 2021  Alle varer som er kjøpt...
Hvitvasking- med vilje eller ufrivillig?

Hvitvasking- med vilje eller ufrivillig?

Hvitvasking- med vilje eller ufrivillig? Hvitvasking er et globalt samfunnsproblem som vi prøver å minimere og komme til livs. Vi er, som regnskapsfører, forpliktet til å rapportere all adferd vi oppfatter som mistenkelig til Økokrim, men føler også et ansvar for å...
Hvitvasking- med vilje eller ufrivillig?

Ditt ansvar som styremedlem

Ditt ansvar som styremedlem Mange bedrifter i Norge kan få bedre resultater gjennom bedre styrearbeid. Noen styremedlemmer kjenner ikke sine plikter.Har du et styre som bidrar til å utvikle bedriften? Artikkelforfatter: Lars Pettersen, Daglig leder Artikkelen er...
Hvitvasking- med vilje eller ufrivillig?

Plikter for leder og styremedlem i nedgangstider

Plikter for leder og styremedlem i nedgangstider Covid -19 pandemien har vist at den økonomuiske situasjonen i din bedrift kan endre seg i løpet av timer. Det er da viktig at du klarer å omstille deg raskt.  Artikkelforftatter:  Lars Pettersen, Daglig leder Artikkelen...