Hvitvasking- med vilje eller ufrivillig?

Hvitvasking- med vilje eller ufrivillig?

Hvitvasking- med vilje eller ufrivillig? Hvitvasking er et globalt samfunnsproblem som vi prøver å minimere og komme til livs. Vi er, som regnskapsfører, forpliktet til å rapportere all adferd vi oppfatter som mistenkelig til Økokrim, men føler også et ansvar for å...
Ditt ansvar som styremedlem

Ditt ansvar som styremedlem

Ditt ansvar som styremedlem Mange bedrifter i Norge kan få bedre resultater gjennom bedre styrearbeid. Noen styremedlemmer kjenner ikke sine plikter.Har du et styre som bidrar til å utvikle bedriften? Artikkelforfatter: Lars Pettersen, Daglig leder Artikkelen er...
Plikter for leder og styremedlem i nedgangstider

Plikter for leder og styremedlem i nedgangstider

Plikter for leder og styremedlem i nedgangstider Covid -19 pandemien har vist at den økonomiske situasjonen i din bedrift kan endre seg i løpet av timer. Det er da viktig at du klarer å omstille deg raskt. Artikkel av: Lars Pettersen, Daglig leder Artikkelen er...