Effektiv lønnskjøring

Vi tar oss av lønn og HR i din bedrift

Din bedrifts viktigste ressurs er dine ansatte – vi kan hjelpe deg med å ta vare på dem.

Enten du i dag har et annet byrå eller lønn har blitt håndtert av en av dine ansatte, har vi gode rutiner for å være klare til neste lønnskjøring

Kontakt oss i dag for et uforpliktende møte.

Lønnskjøring for bedrifter i alle situasjoner

Lønn er et fagområde som er veldig enkelt når alt er som det skal, men lønn kan også være veldig komplisert når det er avvik. Dette gjelder i bedrifter i alle størrelser og bransjer.

Våre lønnskonsulenter tar seg av både det enkle og det kompliserte og sørger for at du og dine ansatte alltid får rett lønn til rett tid.

Er din bedrift sårbar?

Har du noen som kan ta seg av lønnskjøringen om sykdom rammer lønns- og regnskapsavdelingen din? Lønn er et fagfelt der er mange hensyn som må tas, og ikke hvem som helst kan overta disse arbeidsoppgavene.

Vi ordner lønnsarbeidet slik at du kan fokusere på de oppgavene som skaper vekst og lønnsomhet i din bedrift.

Lønn til dine ansatte på en trygg måte.

Lønnskjøring

Typiske oppgaver vi gjør er innhenting og kontroll av lønnsgrunnlag, utbetaling av lønn, administrasjon av fravær og sykemeldinger, kontroll på lønnsregnskapet, fordeling av lønnskostnader, A-melding, terminoppgaver, feriepenger, sammenstillingsoppgaver for dine ansatte, rapportering.

Fravær

Den største grunnen til at lønnskjøringen kan ta tid er håndtering av fravær og sykemeldinger

Vi har god kjennskap til reglene og rutinene som gjelder, og da spesielt hva NAV krever.
Du vil derfor frigi mye tid på å overlate dette arbeidet til oss.

Reise og utleggshåndtering

Vi vet at mange bruker uforholdsmessig mye tid på reiseregninger og utlegg.

Ved å gi deg gode verktøy og rutiner sørger vi for at du og dine ansatte bruker minst mulig tid på dette arbeidet.

Hvordan fungerer det?

Du får en dedikert lønnskonsulent som tilhører et team med gode lønnskonsulenter. Vi har alltid flere konsulenter som kjenner vår kunder. Dermed kan du være sikker på at vi alltid har noen som kjenner din bedrift og kan ta seg av arbeidet ved plutselige endringer i arbeidsmengde og fravær

Enkelt å komme igang

Enten du i dag har et annet byrå eller lønn har blitt håndtert av en av dine ansatte, har vi gode rutiner for å komme i gang på raskt og trygt.

Ønsker du hjelp til din lønnskjøring eller HR?
Kontakt oss for en uforpliktende prat.