Nevion

Nevion er et selskap i Sony-gruppen, som ble kjøpt opp i 2020 etter et strategisk samarbeid mellom begge selskapene i 2019. Nevions erfaring, ekspertise, produkter og tjenester innen medie er en viktig del av Sonys visjon om å revolusjonere produksjonsprosesser ved å kombinere bakkebasert (lokalt) og skybasert produksjon. Dette gjør det mulig for kunder å utnytte de beste ressursene tilgjengelig for dem (sted, behandling og personell), uansett hvor de befinner seg

"For å sikre en fleksibel og trygg totalleveranse av regnskaps- og lønnstjenester har vi valgt Oseberg Services."

Nevion AS