Full automatisering av fakturabehandlingen

Semine

SEMINE benytter maskinlæring til å forstå innholdet i fakturaen. Ved hjelp av AI-teknologi kan man automatisk sortere og behandle inngående fakturaer og bilag i større detalj og i høyere tempo enn hva man klarer manuelt.

Ved bruk av SEMINE kan økonomiavdelingen flytte fokuset fra transaksjonsoppgaver til aktiviteter med mer strategisk verdi.

Bruk kunstig intelligens

SEMINE analyserer alle varelinjer på fakturaen og gir automatisk forslag til korrekt regnskapskonto og riktig periodisering av beløpet på fakturaen – per varelinje. Ved å bruke maskinlæring er det mulig å automatisere mellom 80% og 100% av fakturabehandlingen

Semine_invoice_auto

SEMINE effektiviserer fakturabehandlingen 

Enten virksomheten benytter egne eller eksterne regnskapsførere vil SEMINE effektivisere og automatisere fakturahåndtering. Virksomheter trenger ikke mennesker til å skrive inn tall fra faktura inn i regnskapet når dette kan gå på automatikk. De kan heller bruke denne tiden til å gi verdifull rådgivning om hvordan de best mulig kan styre virksomheten.

Passer SEMINE alle virksomheter?

Virksomheter som ser mulighetene, og behovet for automatisering av repeterende oppgaver vil være en god match med SEMINE. Du har mange transaksjoner og ønsker å bruke tiden til dine ansatte til noe mer fornuftig.

Målsetningen er ofte minst mulig tid på tradisjonelle regnskapsoppgaver som å føre fakturaer og bilag. Tiden skal i stedet brukes på rapportering og analysering av tallene. 

SEMINE er i dag integrert med bl.a

  • Microsoft Dynamics 365 Business Central
  • Microsoft Dynamics NAV
  • UniEconomy
  • Visma Business
  • Visma Global

Men med et veldokumentert og brukervennlig API kan SEMINE integreres med de fleste økonomi- og regnskapssystemer på markedet.

Kontakt oss i dag for en uforpliktende samtale!

Ønsker du en demonstrasjon av Semine?
Kontakt oss for et uforpliktende møte.