Automatiser regnskapsføringen med AI!

SEMINE hjelper deg til en bedre regnskapsføring med kunstig intelligens.

Ønsker du å bli med på webinar?
Meld deg på her!

Hva gjør Semine?

Basert på læring og gjenkjenning av mønster, kan SEMINE gjøre avanserte analyser av innholdet i fakturaen og korrekt foreslå regnskapskontoer, perioder m.v.

Gir deg bedre kontroll på regnskapet

SEMINE tildeler automatisk fakturaen til riktig person i bedriften din for første godkjenning før den går videre i fakturaflyt. Det sparer virksomheten for både tid og ressurser og øker nøyaktigheten i regnskapet ditt.

Sparer tid på bilagshåndtering

Semine læres opp til å automatisk kontere og periodisere faktura som sendes til godkjenning. Dette sparer tid på bilagshåndteringen.

Enkelt å samarbeide

Kommentér og samarbeid om fakturaer ned på varelinjenivå i et av verdens mest sikre datasenter.