Continia Document Capture

Continia Document Capture hjelper bedrifter med å redusere den administrative byrden knyttet til dokumenthåndtering, forbedre nøyaktigheten i dataregistrering og øke effektiviteten i godkjenningsprosesser.

Document Capture er fullt integrert med Microsoft Dynamics 365 Business Central.

Kontakt oss

Effektiv dokumenthåndtering med Oseberg Services

Oseberg Services har omfattende erfaring med å levere regnskaps tjenester i Microsoft Dynamics 365 Business Central, og vi har hjulpet våre kunder med å implementere og bruke Continia Document Capture.

Gjennom vår ekspertise har vi sett hvordan Continia Document Capture kan transformere måten dokumenter håndteres på, fra automatisk gjenkjenning og registrering til en sømløs godkjenningsprosess. Våre kunder opplever redusert administrativ byrde, økt nøyaktighet i dataregistrering og en mer effektiv arbeidsflyt.

Kontakt oss i dag for en uforpliktende samtale.

Noen av hovedfunksjonene til Continia Document Capture

 • Automatisk dokumentgjenkjenning

  Continia Document Capture er en programvare som automatiserer dokumenthåndtering i Microsoft Dynamics 365 Business Central ved å bruke OCR-teknologi for å registrere informasjon fra skannede eller elektronisk mottatte dokumenter.

 • Effektiv arbeidsflyt for godkjenning

  Programvaren inkluderer en tilpasningsdyktig arbeidsflyt modul som sender dokumenter til riktige personer for godkjenning basert på forhånds definerte regler.

 • Sømløs integrasjon med Business Central

  Fullt integrert med Microsoft Dynamics 365 Business Central, sørger løsningen for automatisk dataoverføring til relevante moduler, noe som reduserer manuell inntasting og feil.

 • Arkivering og søkefunksjoner

  Den lagrer dokumenter elektronisk, gjør dem lett tilgjengelige og gir avanserte søkefunksjoner for å finne dokumenter basert på kriterier som leverandør, dato eller beløp.

 • Støtte for ulike dokumenttyper

  Løsningen håndterer ulike dokumenttyper, inkludert fakturaer, kreditnotaer, kvitteringer og kontrakter, og kan tilpasses ulike leverandør krav.

 • Rapportering og innsikt

  Continia Document Capture gir detaljerte rapporter og innsikt, som hjelper bedrifter med å overvåke effektivitet og identifisere forbedringsområder, noe som reduserer administrativ byrde, forbedrer nøyaktigheten i dataregistrering og øker effektiviteten i godkjenningsprosesser.

egen

Continia Document Capture

Kontakt oss