Visma Payroll

Visma Payroll er mer enn et lønns- og HR-system; det er et omfattende verktøy som automatisk oppdaterer seg for å overholde gjeldende lover og regler.

Systemet sikrer at alle prosesser utføres etter de strengeste standardene. I tillegg er Visma Payroll uavhengig av ERP-systemer, noe som forenkler integrasjonen med eksisterende systemer.

Ta kontakt med oss for et tilbud på lønnstjenester i Visma Payroll.

Kontakt oss

Nøkkelfunksjoner i Visma Payroll

 • Lønnskjøring

  Lønn må føres, utbetales og rapporteres nøyaktig. Payroll, et skybasert lønnssystem, sikrer dette gjennom automatisering og effektivisering av prosessen.

 • HR

  Dottie er HR-tjenesten som automatiserer rutineoppgaver, frigjør tid for verdiskapende og strategisk arbeid.

 • Reise og utlegg

  Med Expense blir det enkelt og raskt for medarbeidere å registrere reiseregninger og utlegg. Samtidig er det like smidig for lønnsansvarlig å godkjenne disse, samt sørge for korrekt utbetaling og rapportering.

 • Timeføring, ferie og fravær

  Med Calendar kan medarbeidere enkelt føre timer, registrere fravær og søke om ferie. Lønnsansvarlige kan smidig kontrollere dataene for korrekt utbetaling og rapportering. Timene sendes automatisk til lønnssystemet.

 • Godkjenning

  I Approval kan ledere raskt og enkelt godkjenne medarbeideres utlegg, timeregistreringer, fravær og ferieforespørsler.

egen

Lønnstjenester i Visma Payroll

Som regnskapsbyrå tilbyr vi lønnstjenester gjennom Visma Payroll for din virksomhet. Payroll samler alle lønnsprosesser i én løsning og forenkler arbeidet betydelig. Med Payroll får du en sømløs opplevelse der lønnsoppgavene håndteres med presisjon og hastighet.

Vi forstår at lønn er mer enn bare en administrativ oppgave. Derfor sørger Payroll for kontinuerlige automatiske oppdateringer som sikrer at du alltid følger gjeldende regelverk og utfører prosessene i henhold til de strengeste kravene. Dessuten er Payroll ERP-uavhengig, slik at integrasjonen med dine eksisterende systemer blir enkel og smidig. Med vårt regnskapsbyrå ved din side kan du være trygg på at lønnshåndteringen din blir utført med effektivitet og profesjonalitet.

Kontakt oss i dag for en uforpliktende samtale.

Visma Payroll

Kontakt oss