Er virksomheten din utsatt?

Er din bedrift rustet for å håndtere lønnskjøring ved sykdom eller fravær i lønns- og regnskapsavdelingen?

Lønn og HR er kritiske aspekter for en velfungerende virksomhet, og spesielt viktig for å sikre at ansatte mottar korrekt lønn til rett tid.

Ved å delegere lønnsoppgaver til oss, kan du konsentrere deg om oppgaver som fremmer vekst og lønnsomhet i din bedrift, og samtidig opprettholde en trygg og stabil lønnsprosess.

Lønnstjenester til fastpris

Lønn er et stadig mer komplekst fagområde, og det er ressurskrevende for både store og små virksomheter å forholde seg til endringer i regelverket.

Vi tar gjerne jobben for deg og gjør at du slipper å ha eget lønnssystem og tenke på å overholde lovpålagte rapporteringsfrister. Vi utarbeider en fastprisavtale sammen hvor vi også sørger for at nødvendige opplysninger rapporteres inn til offentlige myndigheter i henhold til lovpålagte tidsfrister.

Kontakt oss for en uforpliktende samtale.

Lønnstjenester

Kontakt oss