Vi ønsker velkommen til webinar om

kompensasjonsordning 2

Omsetningstap som følge av Covid-19?

Vi gjennomgår «Kompensasjonsordning 2» og forteller deg om:

N

Hva du må ha på plass

N

Hvordan du beregner grunnlaget

N

Hvordan du søker

Klar for webinar?

Andre Oseberg selskaper

FØLG OSS GJERNE PÅ SOSIALE MEDIER ELLER I NYHETSBREV