Alltid kontroll på regnskapet ditt

Regnskapsfører som
gir deg trygghet.

Vi gjør hverdagen enklere for deg ved å ta oss av ditt regnskap og andre administrative oppgaver ved bruk av gode systemer, effektivitet og tett samarbeid med deg!

Regnskap

Regnskapet gir deg en verdi når du kan benytte det som et styringsverktøy i den daglige driften. Dette får du når du vet at tallene stemmer og du forstår dem.

Lønn

Lønn er et fagområde som er veldig enkelt når alt er som det skal, men lønn kan også være veldig komplisert når det er avvik. Dette gjelder i bedrifter i alle størrelser og bransjer.

Regnskapssystemene

Vi fører regnskapet direkte i din Microsoft Dynamics 365 Business Central. Dermed har du alltid kontroll på regnskapet ditt og vi kan enkelt fordele arbeidsoppgaver oss i mellom.

Hva sier våre regnskapskunder?

For å sikre en fleksibel og trygg totalleveranse av regnskaps- og lønnstjenester har vi valgt Oseberg Services.

Heidi Mello Stavnar

Nevion AS

Vi strävar efter att överträffa gästens förväntningar, både när det gäller produkt och service. För att kunna göra det så måste vi leda utvecklingen inom vårt affärsområde. Det samma gör Oseberg Services.

David Dörrich

Kverneriet

Økonomisk kontroll, innsikt & støtte.

Regnskapet gir deg en verdi når du kan benytte det som et styringsverktøy i den daglige driften. Dette får du når du vet at tallene stemmer og du forstår dem.

En god bedriftsøkonomisk rådgiver kan gi deg gode råd som sikrer deg forståelse for regnskapet. Sammen finner vi gode løsninger som gir deg en trygg økonomi og bedre resultater.

Det handler om å finne alle de små og store tiltakene som til slutt utgjør mye på bunnlinja.

Kontroll

Du opplever at du har kontroll på økonomien når vi fører regnskapet for deg.

Innsikt

Vi gir deg innsikt, kunnskap og forståelse slik at du lettere tar gode beslutninger og blir bedre på styring av din virksomhet.

Støtte

Vi hjelper deg finne, planlegge og utføre tiltak som bedrer dine resultater slik at du når dine mål.