Alltid kontroll på regnskapet ditt

Regnskapsfører som
gir deg trygghet.

Vi gjør hverdagen enklere for deg ved å ta oss av ditt regnskap og andre administrative oppgaver ved bruk av gode systemer, effektivitet og tett samarbeid med deg!

Regnskap

Regnskapet gir deg en verdi når du kan benytte det som et styringsverktøy i den daglige driften. Dette får du når du vet at tallene stemmer og du forstår dem.

Lønn

Lønn er et fagområde som er veldig enkelt når alt er som det skal, men lønn kan også være veldig komplisert når det er avvik. Dette gjelder i bedrifter i alle størrelser og bransjer.

Regnskapssystemene

Vi fører regnskapet direkte i din Microsoft Dynamics 365 Business Central. Dermed har du alltid kontroll på regnskapet ditt og vi kan enkelt fordele arbeidsoppgaver oss i mellom.

Hva sier våre regnskapskunder?

For å sikre en fleksibel og trygg totalleveranse av regnskaps- og lønnstjenester har vi valgt Oseberg Services.

Heidi Mello Stavnar

Nevion AS

Vi strävar efter att överträffa gästens förväntningar, både när det gäller produkt och service. För att kunna göra det så måste vi leda utvecklingen inom vårt affärsområde. Det samma gör Oseberg Services.

David Dörrich

Kverneriet

Økonomisk kontroll, innsikt & støtte.

Regnskapet gir deg en verdi når du kan benytte det som et styringsverktøy i den daglige driften. Dette får du når du vet at tallene stemmer og du forstår dem.

En god bedriftsøkonomisk rådgiver kan gi deg gode råd som sikrer deg forståelse for regnskapet. Sammen finner vi gode løsninger som gir deg en trygg økonomi og bedre resultater.

Det handler om å finne alle de små og store tiltakene som til slutt utgjør mye på bunnlinja.

Kontroll

Du opplever at du har kontroll på økonomien når vi fører regnskapet for deg.

Innsikt

Vi gir deg innsikt, kunnskap og forståelse slik at du lettere tar gode beslutninger og blir bedre på styring av din virksomhet.

Støtte

Vi hjelper deg finne, planlegge og utføre tiltak som bedrer dine resultater slik at du når dine mål.

Siste nytt fra Oseberg Services

Regnskap og Økonomi

Endring av forskuddsskatt for aksjeselskaper

Forskuddsskatten tar utgangspunkt i resultatet for tidligere år. Har du opplevd stor endring i inntekter i din bedrift bør du vurdere å endre forskuddsskatten.

Hvordan budsjetterer du?

Reglene rundt utbetaling av feriepenger reguleres av ferieloven og skal sikre at arbeidstakere årlig får ferietid og feriepenger. Alle arbeidstakere har rett på ferietid, men kun arbeidstakere som har vært i jobb året før har rett til feriepenger etter ferieloven.

Enkelt årsoppgjør

Årsoppgjøret er for mange en krevende og dyr prosess. Vår erfaring viser at du kan gjøre enkle grep for å forenkle denne prosessen

Lønn

Lønn for helligdager

Vårens helligdager nærmer seg. Vet du som arbeidsgiver hva dine ansatte har krav på?

Feriepenger– hvor mye må du utbetale?

Reglene rundt utbetaling av feriepenger reguleres av ferieloven og skal sikre at arbeidstakere årlig får ferietid og feriepenger. Alle arbeidstakere har rett på ferietid, men kun arbeidstakere som har vært i jobb året før har rett til feriepenger etter ferieloven.

Gaver til ansatte

Dette er viktig å ha kontroll på ferien til dine ansatte slik at du oppfyller bestemmelsene i ferieloven.

Ledige stillinger

Fagansvarlig i Oseberg Services

Oseberg Services AS er et regnskapsbyrå som i tillegg til de tradisjonelle regnskapsbyråtjenestene leverer tjenester innenfor økonomisk rådgivning, erp-støtte og hr-støtte.

Ledig stilling som regnskapsfører i Tønsberg

Vi vokser raskt og ønsker nå å styrke regnskapsteamet i Tønsberg med en erfaren, faglig dyktig, nysgjerrig og proaktiv regnskapsfører.

Ledig stilling som lønnskonsulent

Vi ønsker nå å styrke lønnsteamet i Tønsberg med en faglig dyktig, nysgjerrig og proaktiv lønnskonsulent.